Nieuwe WaST locatie; Drechtsteden

DRECHTSTEDEN – Op 1 oktober startten vijf gemeenten in de Drechtsteden met de was- en strijkservice Drechtsteden (WaST). Inwoners die niet in staat zijn om hun huishouden volledig zelfstandig te voeren, kunnen gebruikmaken van deze Wmo-voorziening om hun was en strijk te laten doen. Om de start te vieren vond op locatie bij FrisFacilitair een feestelijke opening plaats. Peter Heijkoop, voorzitter GR Sociaal, opende in het bijzijn van verschillende genodigden WaST.

Peter Heijkoop: “Wij zijn erg blij met de komst van deze service. Het draagt eraan bij dat onze inwoners langer zelfstandig thuis kunnen wonen en de huishoudelijke ondersteuning die erg onder druk staat ontlast kan worden. En voor ons ook heel belangrijk; het biedt inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt gelegenheid om duurzaam ingezet te worden voor deze service. Zodat zij op hun manier kunnen bijdragen aan onze samenleving en zich van betekenis voelen.”

Over WaST
WaST is de was- en strijkservice in de Drechtsteden voor inwoners van de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht en Zwijndrecht. Inwoners met een indicatie Huishoudelijke Ondersteuning en woonachtig in één van de vijf genoemde gemeenten kunnen gebruikmaken van de service. Het wasgoed wordt thuis opgehaald. Daarna wordt de was gemerkt, gewassen, gedroogd, gevouwen en gestreken. Het wasgoed wordt anoniem verwerkt en binnen drie werkdagen teruggebracht. In 2022 wordt voor de service geen eigen bijdrage gevraagd. Het is aan elke afzonderlijke gemeente of ze wel of geen eigen bijdrage gaan invoeren vanaf 2023.

Over FrisFacilitair
FrisFacilitair voert de was- en strijkservice uit namens de gemeenten. In de loop van de jaren is deze maatschappelijk verantwoorde organisatie hecht verankerd in de Drechtsteden. Als werkgever voor een grote groep vaste medewerkers en een leerplek voor mensen die tijdelijk buiten het (reguliere) arbeidsproces staan óf net een extra steuntje in de rug nodig hebben. FrisFacilitair zorgt dat medewerkers met plezier naar en aan het werk gaan en dat is gegarandeerd terug te zien in de was- en strijkservice.

Wij wensen onze nieuwe collega’s in Westerveld
heel erg veel succes maar vooral veel plezier!

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.WAST-DRECHTSTEDEN.NL